Diplomaták álruhájában

November 7–9. kö-zött az International Diplomatic Students Association delegációja ellátogatott az Oxford-ban megrendezett nemzetközi ENSZ modellező konferenciára (OxiMUN). Az IDSA már többször is képvisel-tette magát hasonló „Model United Nations” (MUN) konferenciákon, és mint minden alkalommal, a résztve-vők most is csodálatos tapasztalatokkal térhettek haza. Az Egyesült Király-ság már önmagában sok kultúra és nemzetiség otthona, viszont az ötven különböző ország delegációi között az ember azt sem tudta, hogy milyen nyelven beszélnek körülötte.

A konferencia lényege, hogy a legkülönbözőbb egyetemisták a világ egy adott pontján összegyűlve az ENSZ szakosított szervein belül megtárgyalják napjaink legégetőbb globális problémáit. A harmadik nap végén közös munkájuk gyümölcseként megpróbálnak előállni egy megoldási javaslattal, ami a nemzetközi közösség érdekeit szolgálhatja, persze csak a mo-dellezés keretei között.

Egyénileg azt tudom mondani, hogy büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem ennek a delegációnak, ami Rácz Gábor személyében egy „Best Delegate” címet is hazahozott. Szép emlékek és új barátságok övezték ezt az utat, habár megállapítottuk, hogy a konferenciának nagyobb volt a füstje, mint a lángja.


Originally published by Közgazdász, Hungary’s oldest university newspaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *