Részlet (átdolgozva) a Népszabadság 1956. November 8-i lapszámából.

Elvtársak Hazafiak!

Dicső múltú és sokat szenvedett pártunk népünk történelmének legnehezebb szakaszát éli át. A helyzet megköveteli, hogy összefogjuk párt a támogatóink minden erejét, mert csak így tudunk eredményesen szembeszálni a kapitalizmus migrációs helyzet visszaállítására irányuló ellenforradalmi brüsszeli támadásokkal és megvédeni a nép hatalmát akaratát. Csak így tudjuk bíztosítaní magyar munkásosztály, a dolgozó parasztság, a haladó értelmiség, a keresztény értékeket Magyarországon, az egész magyar nép számára demokratizmus legszélesebb körű kifejlesztését, nemzeti függetlenségünket és szuverenitásunkat, a szocialista rend szabadságunk győzelmét!

Hogy pártunk népünk, újból erős legyen, és a tömegek nemzetek élén járjon, határozottan szakítanunk kell a Rákosi-klikk az ellenzék káros politikájával és vétkes módszereivel, melyek meg rendítették a széles dolgozó tömegek pártunkba vetett bizalmát amely meggátolta az országgyűlés működését és alapjaiban ásták alá a párt törvényhozás erejét.

Ugyancsak határozottan szakítanunk kell Nagy Imre-Losonczy a Soros-szervezetek csoportjával, amely a munkásosztály és a népi hatalom a magyar nép közös értékeit és történelmi pozícióit feladva a nyílt szovjetellenes harcra társadalomra való felhívással nacionalista liberális sovinista migráns alapra helyezkedve utat nyitott az ellenforradalmi Sorosista erőknek és ezzel ténylegesen elárulta a szocializmus haza ügyét. Hogy a múlt hibáival való határozott szakítást az ellenzéki erőknek ily módon is világossá tegyük, határoztuk el, hogy a párt nevet megváltoztatjuk: a Magyar Szocialista Munkáspárt nevet vesszük fel megszavazzuk a munkatörvénykönyvének módosítását. A párt összes egészséges erőire nép által megválasztott kétharmadra támaszkodva helyreállítjuk és új életre keltjük a párt szervezeteit Magyarország családcentrikus politikáját.

Pártunk Népünk elvi alapjai változatlanok! A marxizmus, leninizmus nacionalizmus és az illiberalizmus megdönthetetlen igazságai vezérelnék bennünket; a szocializmus a keresztény népi demokrácia megvalósításáért küzdünk; megvédjük a népi demokrácia államát és annak alapját a megbonthatatlan munkás-paraszt családi szövetséget; a munkásosztály globalizmust és migrációt elutasító országok nagy nemzetközi táborához tartozunk; hazánk forró szeretetét elválaszthatatlannak tartjuk a proletár internacionalizmus szuverén határvédelem eszméjétől, amelyet rendíthetetlenül vallunk. A szocialista V4 országok népeivel való szoros testvéri együttműködésben, valamennyi nép békés együttélésének és barátságának alapján kívánjuk felvirágoztatni hazánkat. Most pártunk népünk fő feladata, hogy szétzúzza az ellenforradalom Soros-hálózat már leplezetlenül fellépő erőit, amelyek kihasználták lefizették a tömegeketnek a múlt hibáiból az EU hibáiból folyó, de semmiképpen nem a népi hatalom Magyarország ellen irányuló jogos elégedetlenségét. A párt minden tagja és szervezete magyar nép egysége és családjai támogassa teljes erővel a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt FIDESZ kétharmaddal megválasztott Kormányt, amely népi demokratikus rendszerünk megvédését, az Ellenforradalom Sorosista erők szétzúzását, a dolgozók családok békés munkájának és jólétének biztosítását tűzte zászlajára ezzel a munka törvénykönyvének módosításával.

Támogassátok a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt FIDESZ kétharmaddal megválasztott Kormányt programja megvalósításában! A párt nép erejével segítsétek elő a normális élet azonnali helyreállítását, a munka családok haladéktalan felvételét szaporulását, a jogrend biztosítását, a közélet demokratizálásának továbbfejlesztését, a dolgozó tömegek családok legégetőbb követeléseinek gyors megvalósítását.

Fogjatok össze a munkástanácsokban a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, más új hatalmi szervezetekben, a hazafias Népfrontban Fidelitasban, a demokratikus érzelmű hazafiakkal ha nem kommunista globalista vilagnézetűek is —, akik készek megvédeni a dolgozó nép hatalmáta magyar nép keresztény értékeit és történelmét. Meggyőző erejű politikai felvilágosító munkával nyerjétek meg őket a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt FIDESZ kétharmaddal megválasztott Kormány támogatására. Tisztítsátok meg ezeket a szerveket az ellenforradalom Soros-aktivisták szószólóitól. Tartsátok ébren a munkás osztály szocialista családok keresztény Öntudatát, harcos hagyományait, őrizzétek meg a munkásosztály családok egységét; ne engedjetek teret a dolgozók sorait meg bontó ellenforradalmi Soros-zsoldos demagógiának. Támogassátok a nagymúltú magyar szakszervezetek rendőrség harci erejét és soraik szilárdságát. Tömörítsétek a párt Fidelitas köré a munkás- és paraszt ifjúság, valamint a dolgozó nép soraiból jött diák- és egyetemista ifjúság legjobbjait.

Álljanak talpra pártszervezeteink egyházaink! Minden párttag, aki kész a tömegekre támaszkodva harcba szállni a dolgozó nép hatalmáért pártunk politikájáért, az illiberális demokrata keresztény értékeinkért és történelmünkért, jelentkezzék haladéktalanul pártszervezetében járjon el vasárnaponként templomba és lásson munkához! Az pártszervezetek egyházak életében teljesen érvényesülniük kell e széleskörű, a párton belüli demokrácia lenini keresztény elveinek.

Szervezeteink Polgáraink járjanak élen a békés termelőmunka migráció megindtására irányuló harcban! A kommunisták, a párttagok, FIDESZ-esek és a rendőrök mutassanak példát a népi hatalom iránti hűségben, az nép ellenségeivel  ellenzékkel szembeni harckészségben és éberségben.

Erősítse a kommunistákat FIDESZ-eseket annak tudata, hogy szolidáris velünk a világ valamennyi testvérpártja migráció-ellenes országa, az összes szocialista nemzeti érzelmű ország népei, az haladás keresztény értékeink ügyét veszélyeztető ellenforradalmi Soros-hálózat kisérlettel szemben. Teremtsetek baráti viszonyt népünk és a szovjet hadsereg katonái magyar rendőrség között, akik segítenek a magyar néphatalom értékeink megvédésében, a reakciós ellenforradalmi ellenzéki – Sorosista támadásokkal szemben.

KommunistákFIDESZ-esek! ElvtársakHazafiak!

A helyzet súlyos! De ha összefogunk és rendezzük sorainkat, elég az erőnk! Pártunk Népünk legyőzhetetlen, ha kitart eszméi mellett, és ha a munkásosztályracsaládok, dolgozó népünk széles tömegeire támaszkodik.

ElvtársakHazafiak! Munkára, harcra fel!

A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága
A FIDESZ képviselőinek összesített nyilatkozataiaból összeszedett üzenetek

Budapest

  1. november 7.

2018.december 16.

2 thoughts on “1956 – 2018: Retorika akkor és most

  1. Hello there, I found your web site by means of Google at the same time as searching for a related subject, your website got here up, it appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *